Обадете ни се: +359 882 616 700

Работили ли сте в чужбина?

До 5 935 € от възстановяване на данък Ви очаква.

Въведете държавата, в която сте работили:

Изберете година

ПРЕДЛАГАМЕ
ЗА ВАС

Данъчно отчитане от чужбина

Най-високото възстановяване
до 5 935 евро

Безплатно
изчисление

Можете да получите възстановяване на сумата до 3 месеца

Няма първоначални
такси

Кандидатствайте
сега

Проверете колко можете да получите обратно!

Име и фамилия
Телефонен номер Телефонен номер

Администратор

Администратор на Вашите лични данни е ЕВРО-ТАКС.БГ” ООД, ЕИК 205547032, със седалище и адрес на управление в  гр. 1202 София, бул. „Мария Луиза” 102, Автогара ‘Сердика - ОФИС № 113-116 (по-долу „Администратор“).

Администраторът е назначил Инспектор по защита на личните данни, който да съблюдава за коректното обработване на личните данни. С него можете да се свържете на e-mail: [email protected], ожете да пишете и на пощенския адрес на администратора.

Цели на обработването

 1. Отговор на съобщенията, изпратени чрез контактния формуляр от интернет страницата на Администратора;
 2. Предприемане на стъпки по Ваше желание преди сключване на договор, например изпращане по Ваше искане на оферта за услугите на Администратора, която е адаптирана към Вашите нужди;
 3. Изпращане на маркетингово съдържание в зависимост от това кой канал за комуникация сте избрали – по телефон или по електронна поща, с цел презентиране на търговски оферти и условия, както и изпращане на персонализирана информация за продукти и услуги на Администратора.

Правно основание

 1. Обработването се осъществява на осн. чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) (ОРЗД) – обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора, т.е. за изграждане и развиване на взаимоотношения с нашите клиенти и стремеж към продажба на стоки и услуги.
 2. Обработването се осъществява на осн. чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД - обработването е необходимо за сключване на договор или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор;
 3. Обработването се осъществява на осн. чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД  - т. е. при Ваше съгласие да получавате маркетингово съдържание.

Период на обработването

Личните данни ще бъдат обработвани през времето, което е необходимо за предоставяне на отговор на съобщение, изпратено чрез контактния формуляр, но не по-дълго от 18 месеца, считано от края на месеца, през който е настъпил последният контакт. При обработване на данни въз основа на съгласие данните ще бъдат обработвани за срока, който е необходим за реализацията на целите, за които са били събрани или които са били посочени в съдържанието на специалната декларация за съгласие, но във всеки случай до момента на оттеглянето на това съгласие.

Получатели на лични данни

Личните данни могат да бъдат разкрити от Администратора единствено и само на доверен получател, като например фирми, които доставят и обслужват избрани информационни системи или решения, на доставчици на маркетингови услуги, както и на други дружества от група EuroTax.

Личните данни няма да бъдат пренасяни извън ЕИЗ и предоставяни на международни организации.

Права

Във връзка с обработването на Вашите лични данни от нас, Вие имате следните права:

 1. да изискате достъп до своите лични данни,
 2. да изискате корекция на своите лични данни,
 3. да изискате премахване, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни,
 4. да подадете възражение във връзка с обработването на Вашите лични данни,
 5. във всеки един момент да оттеглите даденото съгласие, без това да засяга законосъобразността на обработването на данните, което е извършено въз основа на съгласие преди оттеглянето му,
 6. да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Друга информация относно обработването

Предоставянето на данни е доброволно, но ако не ги предоставите, в зависимост от конкретния случай, това може да ни попречи да отговорим на Вашето съобщение, да Ви изпратим офертата ни или маркетингово съдържание.

В процеса на обработване на лични данни не се използва автоматизирано взимане на решения, както и профилиране.

Euro-Tax.bg

Хора, регистрирани днес: 41